Hướng dẫn mở shop trên vietsi.net

Bước 1: Nhấp vào nút "Mở Shop" để thực hiện mở shop trên vietsi.net

 

Bước một mở shop

 

Bước 2:  Nhập thông tin tiến hành đăng kí SHOP

 

bước 2 mở shop

Bước 3: Nhấp vào nút "Đăng Nhập" để đăng nhập tài khoản SHOP

 

 

Bước 3 mở shop

Bước 4: Nhập thông tin đăng nhập vào tài khoản để quản trị SHOP

 

Bước 4 mở shop

Bước 5: Đăng nhập hoàn tất, vậy là bạn đã mở shop thành công trên vietsi.net

 

Bước 5 mở shop

 

 

 

Loading...